Bởi {0}
logo
Xiamen Mars Stone Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Đá cẩm thạch, đá đồ nội thất, đá thủ công, quầy, tường ốp đá
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Đá cẩm thạchCompetitive OEM factoryTotal floorspace (5,804㎡)Full customizationSample-based customization